Dofinansowanie - Allura Olsztyn

Dofinansowanie

Przedmiotem projektu jest zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej w okresie epidemii oraz wprowadzenie zmian wpływających na budowanie odporności firmy ADRIANNA KOWALEWSKA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO¬USŁUGOWE “ŻAK” pod adresem Ul. Warmińska 17/2, 10-544 Olsztyn. Projekt realizowany będzie w ramach Osi Priorytetowej 13. Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, działanie 13.1 Wytrzymałe MŚP. W ramach działań projektowych przewidziano zakup środka trwałego oraz wartości
niematerialnych i prawnych przeznaczonych do zabezpieczenia ciągłości działalności firmy poprzez zmianę sposobu funkcjonowania firmy i poszerzenia swojej działalności o nową usługę tj.: Laser (platforma laserowa), aplikacja do tworzenia elektronicznych kart pacjenta oraz tablety. Powyższy zakup jest niezbędny do wprowadzenia zmian w działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia.
 
a. cele projektu:
Celem głównym projektu jest wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.
 
b. planowane efekty:
Rezultatem projektu w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie zwiększony poziom odporności regionalnych przedsiębiorstw na ekonomiczne skutki pandemii COVID-19. Firma zabezpieczy ciągłość działania działalności gospodarczej w okresie epidemii, wprowadzi zmiany wpływające na budowanie odporności firmy na
przyszłe kryzysy poprzez poszerzenie swojej działalności o nową usługę.
 
c. wartość projektu:
Wartość ogółem: 344 321.10 PLN
 
d. wkład Funduszy Europejskich:
Wnioskowane dofinansowanie: 271 786.97 PLN
Skontaktuj się z nami

Kontakt

Ul. Warmińska 17/2,
10-545 Olsztyn (Śródmieście)

Poniedziałek – Piątek
08:00 – 20:00
Sobota
09:00 – 14:00

Umów się już teraz